freelance illustratorAbout tecknare2D Art 3d grafiker3D Art teknisk illustratörTechnical informationMore info illustratörtecknare

Illustratører

Det er ingen formelle kvalifikasjoner for illustratører. Men gått mange etablerte illustratører en kunst skole eller høgskole av noe slag og fikk opplæring i ulike male og tegne teknikker. Universiteter og kunst skoler tilbyr spesifikke kurs i illustrasjon (for eksempel i Storbritannia, en BA Degree) så dette har blitt en ny vei inn i yrket. Mange illustratører er freelance, på oppdrag av utgivere (av aviser, bøker eller blader) eller reklamebyråer. De fleste av de vitenskapelige illustrasjoner og tekniske illustrasjoner er også kjent som informasjon grafikk. Blant informasjonen grafiske spesialister er medisinske illustratører som illustrerer menneskets anatomi, som ofte krever mange års kunstnerisk og medisinsk utdanning. Et særlig populært medium med illustratører av 1950 og 1960 ble kasein, som var egg tempera. Den umiddelbare og holdbarhet av disse mediene egnet illustrasjon krav godt. Kunstverkene på begge typer maling motstått påkjenningene av reiser til klienter og skrivere uten skader.