freelance illustratorAbout tecknare2D Art 3d grafiker3D Art teknisk illustratörTechnical informationMore info illustratörtecknare

illustratør

En illustratør er en som tegner og maler illustrasjoner til bøker, blader, reklame og informasjonsmateriell, animasjon og andre produkter. Illustrasjon oppgave er ofte å være komplementær til en tekst. Illustrasjonen kan tjene ulike formål. Det kan være å tiltrekke oppmerksomhet, informere, avklare, instruere, underholde, eller bare å være hyggelig. Mange illustratører har en utdannelse på skole, høyskole med bildet orientering, tegneserie tegning skole, animasjon skolen, eller som en slags designer. Men det er også mange som er helt selvlært. Arbeid som illustratør betyr som regel at du jobber som selvstendig næringsdrivende når det er relativt få selskaper som leier en illustratør. I stedet jobber illustratør med kortere eller lengre oppdrag til flere oppdragsgivere, eller med egne prosjekter. Det kan være alt fra flere illustrasjoner til en bok, mønster for å trykke på et håndkle, en tegneserie eller kanskje en sjanse til en reklamekampanje. Mange illustratører jobber helt for seg selv, mens andre samlet under ett merke i én etat.