freelance illustratorAbout tecknare2D Art 3d grafiker3D Art teknisk illustratörTechnical informationMore info tecknare

Teknisk illustratör

Välkommen till illustratorer.com - Teknisk illustratör. När du behöver en teknisk illustratör behöver du inte leta längre. Vi illustrerar tekniska händelseförlopp och handhållanden till instuktionsböcker, servicehandböcker, tekniska manualer, och överig dokumentation. Vill ni på ett tydligt sätt visa hur er produkt fungerar och vad den används till kan vår teknisk illustratör hjälpa er med just detta. Vår teknisk illustratör har många års erfarenhet och har framställt bilder åt en stor mängd namnstarka företag. De bilder vi framställer är både tydliga och estetiska för ögat. För det mesta så utgår vår teknisk illustratör från fotografier när han jobbar med framställandet av en bild. Dessa foton tillhandahålls oftast av beställaren själv och bör vara av relativt hög upplösning för att fungera bra för vår teknisk illustratör. För service-handböcker är det viktigt att illustrationerna på ett bra och fint sätt beskriver syftet av olika moment. För att få mer information om hur vi jobbar så kan ni enkelt kontakta oss via vår mail-adress på huvud-sidan dit ni kommer genom att klicka på logotypen högst upp på sidan.