freelance illustratorAbout tecknare2D Art 3d grafiker3D Art teknisk illustratörTechnical informationMore info illustratörtecknare

Teknisk illustrasjon

Teknisk Illustrasjon er bruk av illustrasjon for å visuelt kommunisere informasjon av teknisk art. Tekniske illustrasjoner kan være komponenter av tekniske tegninger eller diagrammer. Tekniske illustrasjoner generelt mål "å generere uttrykksfulle bilder som effektivt formidler bestemt informasjon via visuelle kanalen til den menneskelige observatør". Tekniske illustrasjoner generelt har til å beskrive og forklare fag til et nontechnical publikum. Derfor det visuelle bildet bør være nøyaktig når det gjelder dimensjoner og proporsjoner, og burde gi "en samlet inntrykk av hva et objekt er eller gjør, å øke seerens interesse og forståelse". Typer kommunikasjon I dag kan teknisk illustrasjon deles inn i tre kategorier basert på type kommunikasjon: * Kommunikasjon med publikum: informerer allmennheten, for eksempel illustrert instruksjoner finnes i håndbøkene for biler og forbrukerelektronikk. Denne typen tekniske illustrasjon inneholder enkle terminologi og symboler som kan forstås av den lå person og er kalt kreativ teknisk illustrasjon / grafikk. * Specialized engineering eller vitenskapelig kommunikasjon: brukes av ingeniører / forskere til å kommunisere med sine jevnaldrende og i spesifikasjonene. Denne bruken av tekniske illustrasjon har sin egen terminologi komplekse og spesialiserte symboler, eksempler er innen atomenergi, romfart og militære / forsvar. Disse områdene kan videre deles inn i fagområdene mekanisk, elektro, arkitektoniske prosjektering og mange flere. * Kommunikasjon mellom dyktige eksperter: brukes av ingeniører til å kommunisere med folk som har høy kompetanse innen et felt, men som ikke er ingeniører. Eksempler på denne typen tekniske illustrasjon er illustrasjoner finnes i bruker / operatør dokumentasjon. Disse illustrasjonene kan være svært komplisert og har sjargong og symboler ikke forstått av allmennheten, for eksempel illustrasjoner som er en del av undervisningsmateriell for drift CNC maskiner.