freelance illustratorAbout tecknare2D Art 3d grafiker3D Art teknisk illustratörTechnical informationMore info illustratörtecknare

Karikatyrer

Karikatyrer kan beskrivas som en portättering av ett ansiktes överdrivna egenskaper alternativt uttryck på ett ofta humoristiskt vis. Dett används inte sällan som social satir även inom politiken och tidningar samt annat media. Det finns tecken på karikatyrer redan under ålderdomlig skulptur-konst och även från DaVincis bilder. Karikatyrer används flitigt i pressen även idag liksom redan för ett par hundra år sedan. En lite elakare form av karikatyrer är de som är tänkta att förlöjliga en person kallas ofta för nidbild. Det faktiska ordet karikatyr har sitt ursprung från franska och italienska ord som lite förenklat betyder "överdriva".